فیلتر چیست؟

فیلتر Filter

فیلتر برای جدا کردن یک عنصر از میان انبوهی

 از عناصر نا مطلوب استفاده می شود. این در صورتی است که اگر عناصر مزاحم حذف نشوند نتیجه مناسبی بدست نمی آید.

محصولات این شرکت با توجه به نیاز صنایع مختلف در زمینه فیلتراسیون صنعتی میباشد که شامل انواع فیلتر و یونیت های فیلتراسیون سیالات مختلف از قبیل هوا ، آب ، روغن ، سوخت ، گلایکول ، آمین ، گاز و غیره میباشد .

 

تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز فیلترها شامل موارد ذیل میباشد :

1- دستگاه تست فیلترهای مایعات (سوخت ، روغن ، گلایكول ……)

روشهای تست و اندازه گیری فیلتر:

الف – تست Bubbel جهت كنترل نشتی در فیلتر

ها

ب – اندازه گیری میزان جریان عبوری سیال

ج – اندازه گیری اختلاف فشار قبل و بعد از فیلتر

د –اندازه گیری میزان تحمل فشار فیلتر برحسب فشار استاتیك در سیستم عملكرد فیلتر

ه– اندازه گیری میزان پارتیكل عبوری از فیلتر وتعریف راندمان فیلتراسیون با كنترل میزان آلودگی در قبل از فیلتر و بعد از فیلتر ( در این آزمایش نمونه های استخراج شده به آزمایشگاه های معتبر و دارای تائیدیه هایی نظ

یر البرز ت

دبیر كاران و توان كاو و……) ارسال می گردد.

2- گروه های تست مدیا و چسب فیلتر به لحاظ مقاومت دمائی و فرسودگی

الف – كوره تست با قابلیت اعمال 50 درجه سانتیگراد تا 350 درجه

ب – كوره تست با قابلیت اعمال 50 درجه الی 950 درجه سانتیگراد

3- تونل تست فیلترهای هوا ( طبق استاندارد EN779 )

الف – اندازه گیری سرعت جریان هوا

ب – اندازه گیری حجم جریان هوا

پ – اندازه گیری اختلاف فشار قبل و بعد از ف

یلتر

ت – تست شمارند ی پارتیكل قبل و بعد از فیلتر بوسیله دستگاه Lazer particle counter  با حساسیت 0.3 میكرون تا 5 میكرون

ج – اندازه گیری مقاومت فیلتر در مقابل فشارهای متفاوت

4- میكروسكوپ حساس

الف – میكروسكوپ صنعتی با قابلیت اندازه گیری

 منافذ مدیاهای فیلتر

ب – تصویر برداری با وضوح عالی بوسیله میكروسكوپ و دوربین حساس از ذرات عبور كرده از مدیای فیلتر

ج – اندازه گیری الیاف مدیاها ومقایسه مدیاهای كارخانجات مختلف خارجی به منظور اعمال سیستم كنترل كیفی

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, تست فیلتر

 Keywords: Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media,Fiter Test ,Filter Manufacture