فیلتر پلیتد

کاربرد اين نوع فيلترها به عنوان پيش فيلتر در مسير هواي ورودي هواسازها ، کمپرسورها و توربين ها ميباشد که وظيفه آن جداسازي ذرات درشت از هوا است. اين نوع پيش فيلترها با فريم هاي فلزي بر اساس نوع کاربرد تهيه ميگردد و در ابعاد مختلف توليد و ارائه ميگردد.

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, فیلتر پلیتد, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, فیلتر پلیتد

 Keywords:Pleated Air Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Filter Design