فیلتر لانه زنبوری

يکي از محصولات شرکت At Filter آرمان تدبیر، فيلترهاي لانه زنبوري و هپا ميباشد که کاملا به صورت اتوماتيک و با کمترين دخالت نيروي انساني در اين شرکت توليد ميگردند.

فيلترهاي مورد نظر توسط اين شرکت در کلاس هاي فيلتراسيون EU6 الي EU15 توليد ميشود.

کليه فيلترهاي توليد شده پس از توليد توسط دستگاه Laser Particle Counterتست شده و گواهي تاييديه صادر ميشود.

 

 

کاربرد اين نوع فيلترها در صنايع پزشکي، بيمارستانها، داروسازي ها، اتاق هاي تميز، صنايع خودروسازي، صنايع اتمي، صنايع نظامي، هواي ورودي توربين ها و کمپرسورها ميباشد.