فیلتر سوخت

المنت فيلترها سوخت اغلب در فيلتراسيون سيالاتي مانند گازوييل، بنزين و … به کار گرفته ميشوند که با توجه به آلودگي هاي موجود در اين نوع سيالات، استفاده از يونيت هاي فيلتراسيون در مصارف صنعتي لازم و ضروري ميباشد.

اين شرکت فيلترهاي سوخت را با توجه به کاربرد و نيز ميکروريتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مينمايد.

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, فیلتر پلیتد

 Keywords: Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Filter Design