فیلتر رولی

کاربرد اين نوع فيلترها به عنوان پيش فيلتر در صنايع مختلف از قبيل هواسازها، خطوط رنگ صنايع خودروسازي و غيره ميباشد.

جنس اين نوع فيلترها از الياف مصنوعي ميباشد که با توجه به نوع مديا و تراکم الياف در راندمان هاي G3 الي F5 و نيز به صورت ساپورت دار ( توري محافظ در خروجي ) و بدون ساپورت ارائه ميگردد.

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, فیلتر پلیتد

 Keywords: Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Filter Design