فیلتر خشک کن گاز

اين نوع فيلترها در خطوط انتقال گاز و يونيت های فيلتراسيون ايستگاههای گاز استفاده ميشوند که قابليت جداسازی ذرات جامد از سيال گاز عبوری را دارند.

اين نوع فيلترها در ميکروريتينگ های مختلف از 1 ميکرون الی 10 ميکرون و با کلاس های کاری 150 الي 600 توسط اين شرکت توليد ميگردند.

مديای به کار رفته در اين نوع فيلترها از جنس Polypropylene ، Polyester و Cellulose ميباشد.

در فيلترهای اين شرکت از لايه توری ساپورت جهت بالا بردن مقاومت مديای فيلتر در فشار گاز نيز استفاده ميگردد.

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, نقطه شبنم, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, خشک کن گاز

 Keywords: Gas Dryer, Industrial Filters, Dew Point, Filter Manufacture, Filter Design