فیلتر جدا کننده رطوبت از گاز

اين نوع فيلترها در واحدهای مختلف پالايشگاههاي گاز، خطوط انتقال گاز و نيز ايستگاههای گاز کاربرد دارند و وظيفه آنها جداسازي رطوبت از گاز ميباشد.

ميکروريتينگ : 0.3 الي 5 ميکرون

لازم به ذکر است اين شرکت فيلترهای مورد نظر را به دو صورت معمولی و Multi Layer توليد مينمايد که در اسکرابرها و يونيت هايی که حجم آلودگی بالايی دارند نوع Multi Layer توسط اين شرکت به دليل چند لايه بودن و استفاده از لايه های پيش فيلتر ، پيشنهاد ميگردد.

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, سرعت گاز در مدیا, جدایی خشک

 Keywords: Dry Type Separation, Flow Rate, Gas velocity through the media,Drainability, Filter Manufacture, Filter Design