فیلتر توربین

شرکت At Filter آرمان تدبیر، انواع فيلترهاي ورودي توربين ها و کمپرسورها را با توجه به شرايط آب و هوايي و نيز راندمان مورد نياز براساس جديدترين تکنولوژي روز دنيا و با استفاده از بهترين مدياهاي موجود توليد و ارائه مينمايد.

 

کلمات کلیدی: فیلتر توربین گاز, مدیای فیلتر, فیلتر کمپرسور, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلتر هپا

 Keywords: HEPA Filter, Gas Turbine Filter, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture,Compressor Filter