فیلتر الیاف شیشه

کاربرد اين نوع فيلترها به عنوان پيش فيلتر در مسير هواي ورودي کمپرسورها و توربين ها ميباشد.

اين فيلترها با توجه به اينکه از الياف درشت Fiber Glass با کاربرد فيلتراسيون توليد ميشوند داراي خاصيت ظرفيت غبارگيري بسيار بالا و افت فشار بسيار مناسبي ميباشند. اين نوع فيلتر داراي 2 نمونه خشک و ويسکوز بوده که نوع ويسکوز داراي ميزان جذب غبار بيشتري ميباشد و در هنگام تعويض فيلتر کمترين غبار از آن جدا ميگردد.

اين نوع فيلترها به صورت برش خورده و نيز با فريم هاي مقوايي و فلزي نيز توليد و در سايزهاي مختلف ارائه ميگردند.

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, کاغذ فیلتر الیاف شیشه, فیلتر الیاف شیشه, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی

 Keywords: WaterGlass Fiber Filter , Industrial Filters, Glass Fiber Filter,Media, Filter Paper, Filter Design