ساخت فیلتر

واحد ساخت فیلتر طرح و نقشه و سایر الزامات تولید را از واحد طراحی این شرکت دریافت و مطابق سفارش واحد بازرگانی, اقدام به تامین مواد اولیه و آماده سازی ایستگاههای تولید برای ساخت محصول جدید می نماید. در حین ساخت و تولید محصول نیز کارشناسان کنترل و تضمین کیفیت مطابق چک لیستهای کنترلی خروجی ایستگاههای تولیدی را کنترل نموده و نمونه برداری های لازم را برای زیر مجموعه ها و محصولات نهایی به انجام می رسانند.

 

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی

 Keywords: Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Filter Design